strona główna

tel. +48 62 768 38 38
email: biuro@elektrosys.pl

kompleksowe wykonawstwo

Kompleksowa obsługa

Oferujemy pełną koordynację inwestycji od fazy specyfikacji wymagań użytkownika, przygotowania projektu, doboru urządzeń poprzez jej zabezpieczenie logistyczne i realizację, a na testach i pomiarach finalnych skończywszy. Proponujemy sprawdzone rozwiązania renomowanych producentów oraz własne, zgodne z aktualnymi unormowaniami

Serwis i konserwacja

Administratorzy budynków często nie mają świadomości jak ważna jest opieka serwisowa nad zainstalowanymi systemami bezpieczeństwa. Doraźne wizyty serwisantów w momencie awarii nie wystarczą do zapewnienia pełnej sprawności działania urządzeń. Prawidłowe działanie zapewnione jest dopiero przy systematycznych konserwacjach poszczególnych systemów. Dla niektórych instalacji okresowe przeglądy narzucają określone przepisy , dla innych warunki te określają zalecenia producentów.

Jako firma z doświadczeniem działająca w branży zabezpieczeń zapewniamy pełny i fachowy serwis zamontowanych instalacji. Opiekujemy się również systemami wykonanymi przez innych instalatorów. Wiedza i praktyka naszych techników pozwala na objęcie serwisem prawie wszystkie rodzaje funkcjonujących na naszym rynku instalacji.

W myśl ustawy o ochronie osób i mienia wszyscy pracownicy naszej firmy pełniący nadzór nad pracami instalacyjnymi i konserwacyjnymi posiadają licencję pracownika technicznej ochrony mienia drugiego stopnia.

Ostatnie realizacje