strona główna

tel. +48 62 768 38 38
email: biuro@elektrosys.pl

systemy nagłośnienia

System nagłośnienia informacyjno-alarmowego

Systemy nagłośnieniowe stanowią rodzaj kablowych instalacji radiofonicznych, zapewniających emisję komunikatów słownych o charakterze informacyjnym lub reklamowym. Służą również do odtwarzania muzyki lub audycji radiowych.

Są one stosowane w budynkach publicznych, sklepach, hipermarketach oraz we wszystkich miejscach, wymagających podawania jakichś informacji do wiadomości publicznej. Stąd pochodzi anglojęzyczna nazwa tych systemów - PA (Public Address).

Sercem systemu nagłośnieniowego jest stanowisko mikserskie, pozwalające na wybór źródła emitowanej audycji, na regulację poziomu dźwięku, na wprowadzanie prostych efektów akustycznych, takich jak sygnał gongu, wyciszanie muzyki podczas emisji komunikatów słownych etc.

Ponadto w systemie nagłośnieniowym stosowane są wzmacniacze o odpowiedniej mocy oraz sieć głośników, rozmieszczonych w wybranych obszarach nagłaśnianego obiektu. Zagadnienia techniczne związane z projektowaniem i instalacją takich systemów są złożone, wymagają wiedzy i doświadczenia.

Projektując i instalując PA bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak Mercor, Bosch, Merlaud, RH Sond, Monacor. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów.

Dźwiękowy system ostrzegawczy

Dźwiękowy system ostrzegawczy zwany skrótowo DSO ma budowę bardzo podobną do zwykłego systemu nagłośnieniowego, jednak podobieństwo jest jedynie powierzchowne. Tym, co wyróżnia system DSO jest cel jego stosowania. Służy on do przekazywania informacji słownych w sytuacji zagrożenia pożarem lub innych sytuacjach wymagających szybkiej ewakuacji dużej liczby osób.

Tym samym system DSO musi spełniać specyficzne, bardzo wysokie wymagania, określone przez Polską Normę oraz przez zalecenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Rzutuje to w istotny sposób na jego budowę i funkcjonowanie.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że dostatecznie wczesne przekazanie informacji o zagrożeniu pożarem oraz możliwość precyzyjnego pokierowania akcją ewakuacyjną przyczynia się w sposób zasadniczy do zmniejszenia ilości ofiar spowodowanych pożarem.

Z tego powodu system DSO musi działać w każdych warunkach, nawet wtedy, gdy pożar już trwa. Narzuca to bardzo wysokie wymagania na instalację kablową, która musi być odporna na wysokie temperatury. Instalację trzeba podzielić na strefy, zgodnie z podziałem obiektu na strefy pożarowe. Linie głośnikowe powinny być zdublowane, tak by awaria w jednej z nich nie powodowała odcięcia komunikacji z daną strefą. Urządzenia wzmacniające także powinny być zdublowane, a ponadto muszą posiadać własne zasilanie rezerwowe, gdyż podczas akcji gaszenia pożaru zasilanie sieciowe budynku zostaje odłączone.

Każdy system DSO jest połączony z centralą alarmową SAP, przez co już we wstępnej fazie rozwoju pożaru możliwa jest automatyczna emisja przygotowanych wcześniej komunikatów słownych. W momencie przejęcia dowodzenia akcją ewakuacyjną przez strażaków, możliwe jest użycie mikrofonów i ręczne sterowanie systemem DSO.

Osobny problem stanowi stały monitoring stanu technicznego systemu DSO. Wszystkie wchodzące w jego skład urządzenia muszą być wyposażone w automatyczne układy testujące. Układy te muszą działać nawet wtedy, gdy system nie jest wykorzystywany. Linie głośnikowe muszą być kontrolowane w sposób ciągły, zaniki zasilania głównego lub rezerwowego muszą być sygnalizowane. Wszystkie urządzenia mikroprocesorowe muszą być wyposażone w układy watch-dog, reagujące na zawieszenie się programu. Informacje o jakichkolwiek awariach są automatycznie przekazywane do centrali systemu SAP w czasie nie dłuższym niż 100 sekund.

Należy podkreślić, że od 16 czerwca 2005 roku stosowanie systemów DSO w określonych klasach budynków publicznych stało się obowiązkowe . Wymagania w tym zakresie są identyczne z obowiązującymi w systemach SAP, gdyż nowe przepisy określają system DSO jako element systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru.

Sposób, w jaki należy budować, instalować i użytkować system DSO określa nowa norma branżowa PN-EN60840 "Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze". Zgodnie z wymaganiami MSWiA, dopuszczalne jest stosowanie jedynie tych urządzeń dźwiękowych, które przeszły procedurę badawczą CNBOP i uzyskały odpowiedni certyfikat.

Jak widać instalacja systemu DSO związana jest z dużymi nakładami finansowymi oraz wysiłkiem organizacyjnym. Czy ten skomplikowany i niezawodny system może być wykorzystany w inny sposób? Oczywiście tak, w warunkach braku zagrożenia może on być wykorzystywany do emisji komunikatów o dowolnym charakterze - reklamowych, informacyjnych, może także służyć do odtwarzania utworów muzycznych czy audycji radiowych.

Duża złożoność zagadnień, związanych z projektowaniem i instalacją systemów DSO powoduje, że zagadnieniami tymi powinny się zajmować osoby dysponujące odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami a także uprawnieniami, wydawanymi przez CNBOP.

Projektując i instalując DSO bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak Bosch, Audiotech. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów.

Dostarczamy szczegółową dokumentację techniczną zainstalowanych systemów, co jest niezmiernie istotne w przypadku ich późniejszej konserwacji czy modernizacji.

Firma Elektrosys s.c. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu DSO, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji.

Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.

Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi uprawnieniami. Posiadamy rozbudowane zaplecze sprzętowe i transportowe.

Bez obawy możecie Państwo na nas polegać. Zapraszamy do współpracy. 

Ostatnie realizacje