strona główna

tel. +48 62 768 38 38
email: biuro@elektrosys.pl

telewizja przemysłowa

System telewizji dozorowej

Czynnikiem wyróżniającym telewizję przemysłową spośród wszelkich innych systemów telewizyjnych jest cel, jakiemu ma ona służyć. Celem tym jest poprawa stanu bezpieczeństwa na danym obszarze. Obszar ten może znajdować się zarówno wewnątrz budynków jak i w terenie otwartym, generalnie chodzi o możliwość wzrokowej weryfikacji wydarzeń, mających miejsce w polu widzenia kamer telewizyjnych.

Początkowo telewizja przemysłowa znajdowała zastosowanie jedynie w zakładach produkcyjnych i służyła do kontroli przebiegu procesów technologicznych, stąd też pochodzi jej nazwa. Obecnie zakres zastosowań znacznie się poszerzył, popularnym stało się określenie "monitoring wizyjny" , które oznacza zdalną obserwację wybranych przestrzeni, nie rzadko znacznie oddalonych od punktu, w którym zorganizowane jest stanowisko obserwacyjne.

Monitoring wizyjny bardzo często pełni funkcję wspomagającą w stosunku do innych systemów bezpieczeństwa. Pozwala on na weryfikację przyczyn alarmów, generowanych przez systemy sygnalizacji włamania i napadu, nie jest to jednak jego jedyne zastosowanie.

Kamery telewizyjne mogą wspierać człowieka pozwalając na obserwację miejsc trudno dostępnych lub szczególnie słabo oświetlonych. Posługując się niewidzialnym dla oczu ludzkich promieniowaniem podczerwonym mogą działać w zupełnej ciemności. Nie ulegają zmęczeniu, mogą nieprzerwanie pracować w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych.

Monitoring wizyjny zapewnia realizację funkcji bezpieczeństwa, niedostępnych w innych systemach. Najlepszym tego przykładem jest rejestracja obrazów z kamer, pozwalająca na odtworzenie przebiegu wydarzeń, mających miejsce w przeszłości.

Inną, niezmiernie istotną funkcją jest możliwość detekcji ruchu w obrazie telewizyjnym, co przekształca system monitoringu wizyjnego w integralny system sygnalizacji i weryfikacji zagrożeń. Dotyczy to w szczególności ochrony rozległych terenów otwartych.

Mnogość i masowość zastosowań pociągnęła za sobą wzrost podaży oraz rozszerzenie asortymentu dostępnych na rynku urządzeń wizyjnych. Zakres zagadnień technicznych związanych z projektowaniem i instalacją systemów monitoringu wizyjnego jest na tyle szeroki, ze radzimy Państwu odwołać się do pomocy fachowców.

Projektując i instalując systemy monitoringu wizyjnego bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak Bosch, Aritech, CBC Computar. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów.

Dostarczamy szczegółową dokumentację techniczną zainstalowanych systemów, co jest niezmiernie istotne w przypadku ich późniejszej konserwacji czy modernizacji.

Firma Elektrosys s.c. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu monitoringu wizyjnego, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji. Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.

Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi w branży bezpieczeństwa uprawnieniami.

Posiadamy rozbudowane zaplecze sprzętowe i transportowe.

Bez obawy możecie Państwo na nas polegać. Zapraszamy do współpracy.

Ostatnie realizacje